WebIQ Nieuws

WebIQ presenteert: Rick

Bij WebIQ hebben we sinds vandaag een nieuwe medewerker! Wij willen graag Rick aan u voorstellen! Rick gaat aan de slag als supportmedewerker en gaat zich daarnaast bezighouden met de realisatie van het WebIQ Support systeem.

Wat heeft Rick gedaan?

Rick heeft de opleiding Communicatie Multimedia Design (CMD) aan de HAN in Arnhem afgerond en heeft zijn afstudeeropdracht bij WebIQ uitgevoerd. Tijdens zijn afstudeeropdracht heeft hij een vergelijkend onderzoek gedaan naar SiteIQ en andere populaire frameworks. De samenwerking tussen Rick en WebIQ beviel dermate dat wij hebben besloten hem aan te nemen.

Wat gaat Rick doen?

Rick gaat support leveren aan de klanten van WebIQ. Op dit moment levert Fook support aan de voormalige Logict klanten. Dit is echter een dusdanig bezettende taak dat Fook niet aan zijn overige werkzaamheden toekomt. Door Rick op deze positie in te zetten hopen wij Fook te ontzien van deze druk. Daarnaast gaat Rick ons support systeem realiseren.

Support systeem

Rick gaat zich richten tot het realiseren van het support systeem. We hebben het al vaker over het support systeem gehad maar door de drukte zijn we hier tot nog toe niet aan toegekomen. Door Rick aan te nemen hopen we de realisatie van het support systeem in een stroomversnelling te brengen. Rick gaat het projectmanagement en het design van het support systeem tot zich nemen. In de loop van 2015 hopen wij hierover meer informatie te kunnen geven.

Support

Wanneer je nu je support aanvraag indient via support@webiq.nl zal Rick de eerste zijn waarmee je in contact komt. Rick moet de tactische spil worden tussen Projectmanagement, Sales en het Development team. Ook wanneer Fook of Kasper telefonisch niet beschikbaar zijn wordt je doorverboden met Rick. Op die manier ga je hoe dan ook kennis maken met Rick.