WEEDit


WEEDit spot spraying and precision spraying bestrijdt onkruid veilig en effectief. maar het is meer dan alleen een onkruidspuit. WEEDit zijn missie is om met agrarische technologie de voedselproductie over de hele wereld te verbeteren met het oog op het milieu. Het verhaal van WEEDit had een website nodig en WebIQ heeft daar voor gezorgd. Naast de informatieve website heeft WebIQ een realtime teller aan de site toegevoegd. Zo kunnen de bezoekers zien hoe veel uitstoot van giftige chemicaliën door WEEDit zijn bespaard en kan de bezoeker berekenen hoe veel hij/ zij kan besparen met WEEDit.