01Pay.nl Koppeling

Pay.nl zowel online als offline

Pay.nl een betrouwbare en moderne Payment Sevice Provider. Bij WebIQ hebben we het mogelijk gemaakt om Pay.nl zowel voor je online als offline winkels in te zetten. Dit betekent dat je online je favoriete betaalmogelijkheden hebt en dat je daarnaast ook je pinbetalingen in de winkel via Pay.nl kunt laten verlopen. Dit is perfect te combineren met ons product ShopIQ POS.

Featured study
Microfashion

In samenwerking met partner VertilinQ voorziet WebIQ in de informatiestroom voor zowel on- als offline kanalen. Via het platform zijn de externe webshops aangesloten, maar wordt via Tradebyte ook Amazon en V&D aangestuurd. Tot slot zullen alle fysieke winkels (Profuomo en Michaelis) op het ShopIQ POS gaan draaien.

Bekijk case